ประวัติความเป็นมา

PEB Steel ก่อตั้งในปี 2537 ที่ประเทศเวียดนาม  เป็นบริษัทที่มีฐานอยู่ในยุโรป โดยทางเราได้เป็นพันธมิตรกับผู้ถือหุ้นยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการออกแบบ, ผลิตและประกอบติดตั้งอาคารสำเร็จรูป (PEB) และโครงสร้างเหล็ก เราเป็นทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์หลากหลายรวมถึงวิศวกรที่ได้รับการรับรอง ภายในบริษัทที่วิศวกรผู้เชี่ยวชาญกว่า 100 คน ซึ่งเข้าใจความต้องการของลูกค้าและจัดหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับธุรกิจของพวกเขา

ประวัติความเป็นมา

PEB Steel ก่อตั้งในปี 2537 ที่ประเทศเวียดนาม  เป็นบริษัทที่มีฐานอยู่ในยุโรป โดยทางเราได้เป็นพันธมิตรกับผู้ถือหุ้นยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการออกแบบ, ผลิตและประกอบติดตั้งอาคารสำเร็จรูป (PEB) และโครงสร้างเหล็ก เราเป็นทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์หลากหลายรวมถึงวิศวกรที่ได้รับการรับรอง ภายในบริษัทที่วิศวกรผู้เชี่ยวชาญกว่า 100 คน ซึ่งเข้าใจความต้องการของลูกค้าและจัดหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับธุรกิจของพวกเขา

ประวัติความเป็นมา

 

PEB Steel ก่อตั้งในปี 2537 ที่ประเทศเวียดนาม  เป็นบริษัทที่มีฐานอยู่ในยุโรป โดยทางเราได้เป็นพันธมิตรกับผู้ถือหุ้นยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการออกแบบ, ผลิตและประกอบติดตั้งอาคารสำเร็จรูป (PEB) และโครงสร้างเหล็ก เราเป็นทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์หลากหลายรวมถึงวิศวกรที่ได้รับการรับรอง ภายในบริษัทที่วิศวกรผู้เชี่ยวชาญกว่า 100 คน ซึ่งเข้าใจความต้องการของลูกค้าและจัดหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับธุรกิจของพวกเขา

ประวัติความเป็นมา

PEB Steel ก่อตั้งในปี 2537 ที่ประเทศเวียดนาม  เป็นบริษัทที่มีฐานอยู่ในยุโรป โดยทางเราได้เป็นพันธมิตรกับผู้ถือหุ้นยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการออกแบบ, ผลิตและประกอบติดตั้งอาคารสำเร็จรูป (PEB) และโครงสร้างเหล็ก เราเป็นทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์หลากหลายรวมถึงวิศวกรที่ได้รับการรับรอง ภายในบริษัทที่วิศวกรผู้เชี่ยวชาญกว่า 100 คน ซึ่งเข้าใจความต้องการของลูกค้าและจัดหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับธุรกิจของพวกเขา

ประวัติความเป็นมา

PEB Steel ก่อตั้งในปี 2537 ที่ประเทศเวียดนาม  เป็นบริษัทที่มีฐานอยู่ในยุโรป โดยทางเราได้เป็นพันธมิตรกับผู้ถือหุ้นยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการออกแบบ, ผลิตและประกอบติดตั้งอาคารสำเร็จรูป (PEB) และโครงสร้างเหล็ก เราเป็นทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์หลากหลายรวมถึงวิศวกรที่ได้รับการรับรอง ภายในบริษัทที่วิศวกรผู้เชี่ยวชาญกว่า 100 คน ซึ่งเข้าใจความต้องการของลูกค้าและจัดหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับธุรกิจของพวกเขา

https://www.youtube.com/embed/6jXiw0aC4uc https://www.youtube.com/embed/6jXiw0aC4uc
https://www.youtube.com/embed/6jXiw0aC4uc https://www.youtube.com/embed/6jXiw0aC4uc
https://www.youtube.com/embed/6jXiw0aC4uc https://www.youtube.com/embed/6jXiw0aC4uc

 

https://www.youtube.com/embed/6jXiw0aC4uchttps://www.youtube.com/embed/6jXiw0aC4uchttps://www.youtube.com/embed/6jXiw0aC4uchttps://www.youtube.com/embed/6jXiw0aC4uchttps://www.youtube.com/embed/6jXiw0aC4uchttps://www.youtube.com/embed/6jXiw0aC4uc

https://www.youtube.com/embed/6jXiw0aC4uchttps://www.youtube.com/embed/6jXiw0aC4uchttps://www.youtube.com/embed/6jXiw0aC4uchttps://www.youtube.com/embed/6jXiw0aC4uchttps://www.youtube.com/embed/6jXiw0aC4uchttps://www.youtube.com/embed/6jXiw0aC4uc